Akvareller

I unga år stod Hugo Alfvén inför valet mellan musiken och bildkonsten. Han valde tveklöst musiken, men skulle också ha blivit en respekterad målare. Hans lärare var konstnärerna Otto Hesselbom och Oscar Törnå. Framför allt var han förtjust i att måla akvareller. Och han avbildade gärna de miljöer som han vistades i, bland annat hemmet Linneanum i Uppsala, landskap, bebyggelse och människor i Leksand, och motiv från en vistelse på Capri. En särskilt produktiv period som akvarellmålare hade Hugo Alfvén i slutet av 1940-talet och början på 50-talet. Bakom den ivern att måla låg ett krasst behov av pengar – han sålde merparten av sina tavlor.