Hugo Alfvén

Hugo Alfvén var stockholmare, född 1872. Han började i unga år spela piano, men övergick till fiolen som skulle bli hans huvudinstrument. Samtidigt ägnade sig han sig åt målning. Han antogs vid Musikkonservatoriet 1887. Efter studierna där tog han lektioner i violinspel för Lars Zetterkvist och komposition för Johan Lindegren.

Hugo Alfvén började tidigt att komponera. Genombrottet kom 1899 med uruppförandet av hans andra symfoni. Under en lång period vistades han utomlands för studier, vilka kombinerades med kompositionsarbete. 1903 vistades han på Skagen, där hans rapsodi Midsommarvaka tillkom. Ett år tidigare hade han mött Marie Krøyer som skulle bli hans första hustru.

1910 anställdes Hugo Alfvén som director musices vid Uppsala universitet, en tjänst som gav honom en trygg försörjning, men också en upphöjd position i svenskt musikliv. I Uppsala, dit paret flyttade, ledde han manskören Orphei Drängar.

Redan 1904 kom Hugo Alfvén till Leksand, den ort som så småningom blev hans egen. I Leksand kom han i kontakt med dess hembygdskör, vilket blev inledningen till bildandet av Siljanskören. Denna kör ledde Alfvén under många år. Hans många körverk är skrivna för Orphei Drängar och Siljanskören.

Efter pensioneringen 1939 flyttade Hugo Alfvén och hans dåvarande hustru permanent till Leksand. 1945 stod Alfvéngården klar som bostad. Så dags i livet komponerade Hugo Alfvén inte särskilt mycket. Däremot skrev han under flera år sina fortfarande läsvärda memoarer som gavs ut i fyra band (1946–52).