Stöd Alfvéngården

Stöd Alfvéngården

I idylliska byn Tibble utanför Leksand bodde tonsättaren Hugo Alfvén, av många ansedd som Sveriges främsta nationalromantiska tonsättare. Detta unika tonsättarhem byggdes tack vare en generös donation av svenska folket och stod färdigt 1945 för Hugo Alfvén och hans fru Karin Alfvén. I enlighet med Hugo Alfvéns testamente förvaltar Kungl. Musikaliska akademien huset och verkar för att erbjuda en inspirerande och levande konstnärsmiljö till gagn för kommande generationers tonsättare och målare. Detta viktiga kulturarv är öppet för besökare sommartid men även under vinterhalvåret är förbokade besök välkomna, allt för att sprida och bevara Hugo Alfvéns konstnärsgärning för svenskt kulturarv och musik. Verksamheten består av guidade turer, unika kammarmusikkonserter, nyskapande musikworkshops för barn och unga, romans-, sång- och körverksamhet och fördjupande föreläsningar. Ekonomiska bidrag möjliggör bevarande och vård av Alfvéngården och satsningar på unga musiker och sångare från såväl regionen som hela landet. Stöd Alfvéngården!