Hugo Alfvén

Personen

Hugo Alfvén var stockholmare, född 1872. Han började i unga år spela piano, men övergick till fiolen som skulle bli hans huvudinstrument. Samtidigt ägnade sig han sig åt målning. Han antogs vid Musikkonservatoriet 1887. Efter studierna där tog han lektioner i violinspel för Lars Zetterkvist och komposition för Johan Lindegren.

Hugo Alfvén började tidigt att komponera. Genombrottet kom 1899 med uruppförandet av hans andra symfoni. Under en lång period vistades han utomlands för studier, vilka kombinerades med kompositionsarbete. 1903 vistades han på Skagen, där hans rapsodi Midsommarvaka tillkom. Ett år tidigare hade han mött Marie Krøyer som skulle bli hans första hustru.

1910 anställdes Hugo Alfvén som director musices vid Uppsala universitet, en tjänst som gav honom en trygg försörjning, men också en upphöjd position i svenskt musikliv. I Uppsala, dit paret flyttade, ledde han manskören Orphei Drängar.

Redan 1904 kom Hugo Alfvén till Leksand, den ort som så småningom blev hans egen. I Leksand kom han i kontakt med dess hembygdskör, vilket blev inledningen till bildandet av Siljanskören. Denna kör ledde Alfvén under många år. Hans många körverk är skrivna för Orphei Drängar och Siljanskören.

Efter pensioneringen 1939 flyttade Hugo Alfvén och hans dåvarande hustru permanent till Leksand. 1945 stod Alfvéngården klar som bostad. Så dags i livet komponerade Hugo Alfvén inte särskilt mycket. Däremot skrev han under flera år sina fortfarande läsvärda memoarer som gavs ut i fyra band (1946–52).

Kompositören

Hugo Alfvén räknas till Sveriges allra främsta tonsättare. Hans musik tillhör den sena nationalromantiken, byggd på en blandning av centraleuropeiska stildrag och svenska, ofta folkmusikaliska influenser. Med självklarhet skrev han symfonier, han slog igenom 1899 med sin andra symfoni. Symfonin hade högst status som kompositionsform. Men han komponerade också annan orkestermusik, bland annat tre rapsodier som alla blev publikverk.

Hans sånger och inte minst körverk är ändå mest levande idag. Hans solosånger har en stark uttryckskraft – ett exempel är ”Saa tag mit Hjerte” som var en namnsdagsgåva till dåvarande hustrun Carin 1946. Av körverken tillhör framför allt hans arrangemang av folkvisor den stående repertoaren. Vilken körsångare har inte sjungit ”Tjuv och tjuv”, ”Och jungfrun hon går i ringen” eller ”Uti vår hage”, alla i Alfvéns omisskännliga kördräkt?

 

    "Solglitter" av Hugo Alfvén med Melker Stendahl sommaren 2017

"Margita dansar" av Hugo Alfvén med Melker Stendahl sommaren 2017.

Konstnären

I unga år stod Hugo Alfvén inför valet mellan musiken och bildkonsten. Han valde tveklöst musiken, men skulle också ha blivit en respekterad målare. Hans lärare var konstnärerna Otto Hesselbom och Oscar Törnå. Framför allt var han förtjust i att måla akvareller. Och han avbildade gärna de miljöer som han vistades i, bland annat hemmet Linneanum i Uppsala, landskap, bebyggelse och människor i Leksand, och motiv från en vistelse på Capri. En särskilt produktiv period som akvarellmålare hade Hugo Alfvén i slutet av 1940-talet och början på 50-talet. Bakom den ivern att måla låg ett krasst behov av pengar – han sålde merparten av sina tavlor.