Hugo Alfvén

Personen

Hugo Alfvén föddes i Stockholm 1872. Elva år gammal började han att spela piano, men övergick snart till violin. År 1887, 15 år gammal, antogs han som elev vid Musikkonservatoriet. Samtidigt ägnade han sig åt sitt måleri. År 1896 komponerade Hugo Alfvén sin första symfoni – karriären som violinist skjöts åt sidan.

 

Genombrottet kom 1899 med uruppförandet av Alfvéns andra symfoni. Under en lång period vistades han utomlands för studier, vilka kombinerades med kompositionsarbete. Under en resa till Sicilien år 1902 mötte han danska konstnären Marie Krøyer och de inledde en relation – en problematisk sådan eftersom Marie redan var gift med målaren P S Krøyer.

 

Till Leksand kom Hugo Alfvén redan 1904 och orten blev så småningom hans egen. I Leksand bildade Alfvén Siljanskören som han ledde under många år och tillskrev många körverk.

 

1910 anställdes Hugo Alfvén som director musices vid Uppsala universitet, en tjänst som gav honom en trygg försörjning, men också en upphöjd position i svenskt musikliv. I Uppsala ledde han manskören Orphei Drängar som skulle bli ett av hans viktigaste instrument. 1912 gifte han sig med sin Marie. Paret var redan föräldrar till dottern Margita.

 

Efter pensioneringen 1939 flyttade Hugo Alfvén och hans dåvarande hustru Carin permanent till Leksand. 1945 stod Alfvéngården klar som bostad. Här skrev Hugo Alfvén sina memoarer som gavs ut i fyra band (1946–52) och här levde han fram till sin död den 8 maj 1960. Hugo Alfvén är begravd på Leksands kyrkogård med utsikt över Siljan.

 

Tonsättaren Hugo Alfvén

Kompositören

Hugo Alfvén räknas som en av Sveriges allra främsta tonsättare. Hans musik tillhör den sena nationalromantiken, byggd på en blandning av centraleuropeiska stildrag och svenska, ofta folkmusikaliska influenser. Som kompositör var han en dyrkare av det svenska: den svenska historiken och den svenska naturen. Även idag används hans musik för att skapa nationella stämningar.

 

Hugo Alfvéns produktion som tonsättare blev stor. Han var flitig och fick ett långt liv. Spännvidden är påfallande: från verk för mycket stor orkester, till solosånger som finns på repertoaren hos nästan alla svenska sångare. Utöver detta hans arbete med att komponera körsånger – till de oftast sjungna hör utan tvekan hans folkvisearrangemang.

 

Det var de större formerna som gav Alfvén prestige – som exempelvis genombrottsverket andra symfonin. Han slet hela sitt liv med att förlänga sin serie med symfonier, men den femte symfonin blev aldrig riktigt färdig.

 

Hans sånger och inte minst körverk är ändå mest levande idag. Hans solosånger har en stark uttryckskraft – ett exempel är ”Saa tag mit Hjerte” som var en namnsdagsgåva till dåvarande hustrun Carin, 1946. Av körverken tillhör framför allt hans arrangemang av folkvisor den stående repertoaren. Vilken körsångare har inte sjungit ”Tjuv och tjuv”, ”Och jungfrun hon går i ringen” eller ”Uti vår hage”, alla i Alfvéns omisskännliga kördräkt? Flera av hans verk går att höra här hos oss på Alfvéngården.

 

Här kan du lyssna på några av Alfvéns verk, framförda av Melker Stendahl på Alfvéngården.
Solglitter av Hugo Alfvén, 1901/1902
Margita dansar av Hugo Alfvén, 1915
Konstnären Hugo Alfvén

Konstnären

Det är inte vanligt med målande tonsättare. Finns det en förbindelse mellan de båda uttrycken? Kunde de målande tonsättarna utnyttja något från sitt tonskapande framför staffliet? Eller något från målandet när de skrev musik? Eller gav måleriet helt enkelt avkoppling från de långa stunderna med partitursidorna? I Hugo Alfvéns fall gällde bestämt det sistnämnda.

 

Hugo Alfvén vacklade mellan musiken och bildkonsten när han stod inför sitt yrkesval. Det blev tidigt musiken och han släppte sitt måleri, men tog upp det igen på Capri 1922, då han var 50 år. Han fann sina motiv längs livsvägen – Capriverken är på så sätt typiska. De flesta kända målningarna härrör från Leksand och de flesta är knutna till hans år i Tibble och består av både landskapsmålningar och porträtt i akvarellteknik.

 

En särskilt produktiv period som akvarellmålare hade Hugo Alfvén i slutet av 1940-talet och början på 50-talet.  Bakom ivern att måla låg ett krasst behov av pengar och han sålde merparten av sina tavlor. Många av hans verk finns att se hos oss på Alfvéngården.

 

Ta med dig ett minne från Alfvéngården

Gunnar Ternhags eleganta skrift om Hugo Alfvén finns att köpa på plats i museishopen. Från denna skrift är texten på sidan hämtad. Pris: 60 kr

 

 

Anmerkungen zu Hugo Alfvén

Lesen Sie mehr über Hugo Alfvén in diesem Schreiben von Gunnar Ternhag

A few words about Hugo Alfvén

Learn more about Hugo Alfvén in this writing by Gunnar Ternhag