Historik

Alfvéngården historik
Alfvéngården i Tibble är resultatet av en landsomfattande insamling till Hugo Alfvéns 70-årsdag 1942. Huset byggdes 1944–45 av byggmästaren Nils Skoglund med Bror Hjorths hus i Uppsala som förebild. Gården stod klar för inflyttning i augusti 1945.

 

I många somrar dessförinnan hade Hugo Alfvén vistats i Leksand. Efter pensioneringen från tjänsten som director musices vid Uppsala universitet 1939 bodde han och dåvarande hustrun Carin permanent på orten. Paret följde därför noggrant uppbyggnaden av det egna hemmet vid älvbrinken.

 

Hugo Alfvén ville uttryckligen att Alfvéngården i Tibble skulle bli en minnesgård. På initiativ av Anna Alfvén, tonsättarens tredje hustru, öppnades gården för allmänheten 1962. Den ägs idag av Hugo Alfvénfonden som ingår i Kungl. Musikaliska Akademien.

Alfvénsällskapet

Du kan stödja verksamheten på Alfvéngården! Genom ett medlemskap i Alfvénsällskapet bidrar du till att bevara Alfvéngården som tonsättarhem. Du får bland annat från 10% rabatt på konserter.

Bli medlem nu!