På Alfvéngården visas Hugo Alfvéns instrument, hans berömda akvareller och en inredning med anknytning till hans olika hem, hans mångsidiga konstnärskap och hans äktenskap med Skagenmålaren Marie Kröyer. Alfvéngården ligger i byn Tibble 3 kilometer söder om Leksand.


Gården i Tibble är resultatet av en nationalinsamling till Hugo Alfvéns sjuttioårsdag 1942. Huset stod färdigt 1945. Alltsedan pensioneringen 1939 hade Hugo Alfvén och hans andra hustru Karin bott i Leksand bl a i Lekatt-Sämskargården i Tibble och givetvis måste de båda tagit livligt del i utformningen av sitt nya hem.
Hugo Alfvén hade under sina sista år uttalat en önskan att låta gården bli en minnesgård. Det blev Anna Alfvén som kom att få ansvaret för att det blev så. När Margita Alfvén dog 1962 ärvdes Alfvéngården i Tällberg av Wibeke Kröyer - Maries dotter i hennes äktenskap med Sören Kröyer. Wibeke sålde gården och lösöret gick på auktion. 
Det är Annas förtjänst att så mycket av anknytning till Hugos många hem och långa liv kunde samlas under ett tak på Alfvéngården i Tibble. Anna Alfvén öppnade gården för allmänheten 1962.
Hugo Alfvén 1872 - 1960 kom under sitt långa liv att bli en av våra populäraste tonsättare. Någon har kallat honom nationalmonument. Hans berömmelse grundas inte bara på hans komponerande, han utvecklades också virtuost som violinist, dirigent och körledare.

Han levde liksom många av sekelskiftets konstnärer på stor fot, älskade se sina vackra hem som ram kring ett festligt liv som det inte alltid fanns resurser för. Inflytandet av kvinnorna i hans liv, hans mor, hans tre hustrur och hans dotter kan man fortfarande förnimma i utformningen av minnesgården.


Arbetsrummet har högt i tak och en fin känsla av ateljé resp. musikstudio med sin stiliga Steinway-flygel och pedantiskt ordnade notsamling. Alfvéns härliga akvareller från Siljan och Capri.

Hans tidiga måleri från tiden han gick i målarskola i tonåren finns också med. Blågula kransband från lagerkransar som överlämnats vid olika jubileer och framträdanden - Alfvéns eget Festspel nästan hörs.

De romerska ringarna i en av takbjälkarna som använts vid hans dagliga gymnastiska övningar.


Mellan arbetsrum och vardagsrum bildas ett rum som var tänkt som något slags blomsterrum med ett brunnskar och bassänger för plantering.

Rummet präglas nu av murgröna och olika säsongsblommor, en gammal dalabänk och en del Florens - inspirerade Italienminnen som fanns på gården.

Vardagsrummet innehåller en hel del minnen från de Kröyer/Alfvénska hemmen i Uppsala, på Skagen och Tällberg. Dit hör det vackra hammarklaveret från tidigt 1800-tal som fanns på Skagen.

Alfvéns Malmsjöflygel har också fått sin plats här. En stor kista och några danska bondrokoko stolar, en sirlig antik soffa och ett par empirefåtöljer om än ej antika samt vitrinskåpet med det Alfvénska silvret och rikliga ordens-skörd ger rummet karaktär.

Över soffan hänger Hugo Alfvéns egen olja från 1890 från Edö.

Fyrtiotalet och delvis femtiotalet präglades av djupa depressioner och dålig ekonomi. Hugo förklarade tallen i akvarellen som en bild av hans egen livssituation - en ständig storm vid avgrundens brant.

Öppettider:

Våra öppettider 2014 är 17 juni till 17 augusti.
Tisdagar-söndagar 12.00-17.00. Måndagar stängt.

Visning varje hel timme från kl. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 och sista visningen kl. 16.00.
Ett bildspel visas mellan 16.00-17.00.
Måndagar har vi stängt.
Inträde på Alfvéngården är 70:-.
Gruppbesökare 70:-.

"Välkommen till Alfvéns"

Alfvéndagen den 3 juli under Musik vid Siljan.
Gratis konsert utomhus kl 13.00.
Inleds av
Alfvénsfondens ordförande, professor Gunnar Ternhag. Dalasinfoniettans kör samt spelmän från Siljansnäs deltar i programmet.
Alfvénsstipendier delas ut till tre elever vid
Musikkonservatoriet i Falun:
Kari Koskinen, Alma Heineman och Fanny Källström.
Under dagen delas även Carin Malmlöf-Forsslings
tonsättarpris ut till tonsättaren Daniel Nelson.
Vid utdelningen medverkar Musikaliska akademiens vice preses, sångerskan Susanne Rydén


En afton hos Alfvén
Nyhet! Konsert i Hugo Alfvéns egen salong!
Ann-Kristin Jones, sång, Anna Stålfors, piano.
Alfvéngården, Tibble. Fredag den 26 juni kl. 19.00 och lördag den 27 juni kl. 19.00.
Entré: 100 kr. Barn under 15 år: 50 kr.
Förköp på Alfvéngården under ordinarie öppettider fr.o.m. den 16 juni och fram till konsertstart. Ej kortköp. OBS! Begränsat antal platser.
Genomförs med stöd av Hugo Alfvén-fonden i Kungl. Musikaliska akademien och Leksands Sparbank
.

Epost info@alfvengarden.se
Epost anders.lian@swipnet.se

Intendent Anders Lian  
telefon 0247-151 09 vidarekoppling kan ske eller
mobil 070-883 28 05